TH / EN
ติดต่อเรา
CONTACT US
 
 
 
 
รู้จักภัยสึนามิ
 
ลักษณะภัย
กลุ่มของคลื่นขนาดใหญ่ที่สร้างความเสียหายรุนแรงต่อพื้นที่ บริเวณชายฝั่ง และอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้า

ข้อควรจำ
• คลื่นสึนามิจะไม่เกิดเพียงระลอกเดียว จะเกิดขึ้นได้หลายระลอกคลื่น และคลื่นลูกหลังอาจใหญ่กว่าคลื่นลูกแรก
• เมื่อน้ำทะเลลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติให้คาดว่าอาจเกิดสึนามิ
• สึนามิมักเกิดหลังแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในทะเล
• หากอยู่บริเวณชายฝั่งจะเป็นอันตราย

ข้อควรปฏิบัติ
• ตรวจสอบดูว่าที่พักอาศัยอยู่นั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิหรือไม่
• ควรรู้ระดับความสูงของถนนเมื่อเทียบกับระดับน้ำทะเล และระยะห่างของถนนจากชายฝั่ง
• สร้างความคุ้นเคยกับป้ายสัญญาณเตือนภัยสึนามิ
• จัดทำแผนอพยพหนีภัย
• เลือกพื้นที่ที่เป็นที่สูง
• เตรียมอุปกรณ์ชุดยังชีพเพื่อพร้อมอพยพหนีภัย
• ห้ามลงทะเล ห้ามลงไปอยู่บริเวณชายหาดเมื่อมีประกาศเตือนภัยสึนามิ
• ควรมีวิทยุแบบใช้แบตเตอรี่เพื่อฟังข่าว

วิธีการปฏิบัติ
• ถ้าคาดว่าจะเกิดสึนามิให้หนีออกจากบริเวณชายฝั่งโดยทันที เรือให้ออกจากฝั่งสู่ทะเลลึก
• ติดตามข้อมูลทางวิทยุ โทรทัศน์ ถ้ามีประกาศเกิดสึนามิให้อพยพทันที
• ให้หนีห่างจากชายฝั่งให้ไกลที่สุด ไปยังพื้นที่สูงที่คาดว่าปลอดภัย
• ให้ช่วยเหลือ เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ที่อ่อนแอกว่า พาหนีภัยด้วย
• ควรหนีภัยด้วยการเดินเท้าเพื่อหลีกเลี่ยงกาตจราจรติดขัด จะกลับสู่ที่พักอาศัยก็ต่อเมื่อมีประกาศจากทางราชการเท่านั้นว่าปลอดภัย

การ์ตูนสึนามิ

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
 
  © Copyright 2014 tsunamimemorial All Rights Reserved.