TH / EN
ติดต่อเรา
CONTACT US
 
 
 
 
คำถามที่พบบ่อย
 
1. วัตถุประสงค์การจัดงานรำลึกฯ คืออะไร
ประกอบด้วย 3 ประการ ได้แก่ (1) เพื่อรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้สูญหายจากเหตุการณ์ (2) เพื่อสดุดีและขอบคุณบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือ (3) เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเตือนภัยและการเตรียมความพร้อมของไทยในการป้องกันสาธารณภัยในอนาคต

2. เรือ ต 813 มีความสำคัญอย่างไร
เรือตำรวจ 813 เป็นเรือลาดตระเวณสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ลอยลำอยู่ในนอก ชายฝั่งบ้านบางเนียง ในวันที่เกิดเหตุ เรือถูกคลื่นสึนามิซัดจากชายฝั่งเข้ามายังที่ตั้งในปัจจุบันซึ่งห่างจากชายฝั่งประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิมากที่สุด ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวรัฐบาลได้ปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบจุดที่เรือถูกคลื่นซัดเข้ามาให้เป็นอนุสรณ์สถานสึนามิ เรือ ต 813 เพื่อเป็นอนุสรณ์ของเหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดีย และได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพังงาด้วย

3. สัญลักษณ์ของงานคืออะไรและมีความหมายอย่างไร
ประติมากรรม “กอดฉันให้แน่น” (Hold Me Close) ซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์ของงาน จัดทำโดยนางหลุยส์ บูร์ชัวส์ นักประติมากรรมชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงระดับโลก ปัจจุบันศิลปินท่านนี้ได้ล่วงลับไปแล้ว และได้มอบให้แก่ประเทศไทย ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่จังหวัดกระบี่ ประติมากรรมนี้มีความหมายแสดงถึงการช่วยเหลือกันในยามคับขัน มีรูปมือชูขึ้นมาจากน้ำ ซึ่งเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่

4. รายละเอียดของงานประกอบด้วยอะไรบ้าง
ประติมากรรม “กอดฉันให้แน่น” (Hold Me Close) ซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์ของงาน จัดทำโดยนางหลุยส์ บูร์ชัวส์ นักประติมากรรมชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงระดับโลก ปัจจุบันศิลปินท่านนี้ได้ล่วงลับไปแล้ว และได้มอบให้แก่ประเทศไทย ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่จังหวัดกระบี่ ประติมากรรมนี้มีความหมายแสดงถึงการช่วยเหลือกันในยามคับขัน มีรูปมือชูขึ้นมาจากน้ำ ซึ่งเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่

ในวันที่ 27 ธันวาคม กระทรวงการต่างประเทศจะจัดให้แขกจากต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมชุมชนบ้านน้ำเค็มซึ่งเป็นชุมชนที่ประสบความเสียหายอย่างรุนแรงจากสึนามิเมื่อปี 2547 แต่สามารถฟื้นกลับอย่างรวดเร็วและเป็นแบบอย่างของชุมชนเข้มแข็งในการต้านภัยพิบัติ และหมู่บ้านชัยพัฒนา-กาชาดไทย ที่อำเภอคุระบุรี ซึ่งเป็นชุมชนตัวอย่างที่นำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิ จนมีความเข้มแข็งยิ่งกว่าเดิม

นอกจากนี้ จะมีการจัดนิทรรศการบริเวณอนุสรณ์สถานสึนามิเรือ ต. 813 เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการป้องกันภัยและลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

5. ประชาชนที่ประสงค์จะร่วมงานจะเข้าร่วมงานได้อย่างไร
ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานรำลึกฯ สามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ผู้จัดงานได้เตรียมพื้นที่ในบริเวณอนุสรณ์สถานสึนามิ เรือ ต. 813 สำหรับประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน

6. หากไม่สามารถเข้าร่วมงานได้จะสามารถติดตามงานได้อย่างไร
สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่สถานทีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ระหว่างเวลา 17.00 น. – 18.30 น. ทาง www.ewt.prd.go.th/ewt/prd/main.php?filename=Prd_tv วิทยุแห่งประเทศไทยคลื่น 88.0 Mhz. (ภาษาอังกฤษ) 92.5 Mhz. (ภาษาไทย)

7. นิทรรศการในบริเวณงานจะเข้าชมได้เมื่อใด
นิทรรศการเกี่ยวกับการแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการป้องกันภัยและลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนแรก บริเวณอาคารด้านทิศเหนือของเรือ ต. 813 เป็นนิทรรศการด้านการจัดการด้านภัยพิบัติขององค์การระหว่างประเทศ UNESCAP และ ADPC ส่วนที่สอง บริเวณด้านข้างอาคารอนุสรณ์ เป็นการแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยเหลือและสาธิตของหน่วยกู้ภัย ส่วนที่สาม บริเวณภายในอาคารอนุสรณ์ เป็นบอร์ดนิทรรศการและวีดิทัศน์สร้างองค์ความรู้ด้านการตัดการภัยพิบัติจาก 5 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย สภากาชาดไทย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ประชาชนสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการทั้ง 3 ส่วน ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่ 26 ธันวาคม 2557 จนถึง 20.00 น. วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ส่วนนิทรรศการที่เป็นบอร์ดในอนุสรณ์ข้างเรือ ต. 813 จะสามารถเข้าชมได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2558

8. ประชาชนจะสามารถจอดรถเพื่อเข้าร่วมงานฯ ได้ที่ใด
ผู้จัดงานได้จัดพื้นที่จอดรถจำนวน 200 คัน ทางด้านทิศใต้ของอนุสรณ์สถานฯ นอกจากนี้ ยังสามารถจอดรถได้บริเวณข้างถนนเพชรเกษมอีกด้วย

9. ช่องทางที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิหรือภัยพิบัติต่างๆ
สามารถติดต่อบริจาคเข้าสมทบกองทุน Tsunami Trust Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นมาภายหลังเหตุการ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิเมื่อปี 2548 เพื่อให้ความช่วยเหลือในการเตรียมความพร้อมและป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติแก่ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.unescap.org/disaster-preparedness-fund
 
  © Copyright 2014 tsunamimemorial All Rights Reserved.